jesteś tutaj: strona główna

Klub 100

Logo Klubu 100

Klub 100

Drodzy Kibice, Przyjaciele i Sympatycy Dalinu,

w ubiegłym roku razem świętowaliśmy 100-lecie Dalinu, wspominaliśmy dobre chwile, sukcesy i obfity w wydarzenia sportowe wiek. Ale historia klubu pisze się nieustannie i dlatego chcemy Was zaprosić do jej wspólnego tworzenia.

Misją obecnego Zarządu KS Dalin jest aktywne włączenie Kibiców, Sympatyków i Przyjaciół Dalinu w życie klubu i jego funkcjonowanie. Tak powstał pomysł Klubu 100 - stworzenia miejsca dla osób, które staną się głosem doradczym Zarządu, będą wspierać Klub i towarzyszyć w organizowanych wydarzeniach i imprezach sportowych.

Chcemy zaangażować Was do współtworzenia Dalinu.

Co daje członkostwo w Klubie 100?

 1. możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu Klubu,
 2. prawo do uczestniczenia w wyborach Zarządu,
 3. karnety wejściowe na wszystkie mecze w rundzie wiosennej oraz jesiennej,
 4. umieszczenie imienia i nazwiska Członka Klubu 100 w wyjątkowej gablocie przy wejściu na stadion Dalinu, na stronie www.dalinmyslenice.pl oraz w mediach społecznościowych,
 5. uczestnictwo w organizowanych dwukrotnie w ciągu roku spotkaniach konsultacyjno - integracyjnych członków Klubu 100 i Zarządu Dalinu oraz wszystkich wydarzeniach sportowych w ciągu roku.


Składka członkowska: minimum 100 zł miesięcznie
Wpłata comiesięczna na rachunek bankowy KS Dalin Myślenice: 68 8619 0006 0020 0001 6711 0001
Bank Spółdzielczy Wieliczka oddział Myślenice
Tytuł przelewu: "Wpłata na cele statutowe Klub 100"


Aby dołączyć do Klubu 100 należy:

 1. Zapoznać się ze Statutem i Regulaminem Klubu 100 (w zalącznikach poniżej) oraz zasadami przetwarzania danych osobowych przez KS Dalin Myślenice.
 2. Wypełnić Deklarację Członkowską.
 3. Przesłać skan podpisanej deklaracji na adres mailowy: info@dalinmyslenice.pl lub pocztą na adres: KS Dalin Myślenice, ul. Zdrojowa 7a, 32-400 Myślenice

Członkowie Klubu 100:
Tomasz Bargiel
Jarosław Ambroży
Krzysztof Święch
Kamil Żądło
Piotr Pilch
Tomasz Pilch
Marcin Gawlik
Wojciech Lijewski
Łukasz Rapacz
Stanisław Bisztyga
Artur Wątor
Andrzej Talaga
Adam Janowski
Michał Funek


Załączniki:

 1. Deklaracja członkostwa
 2. Statut stowarzyszenia
 3. Regulamin klubu 100
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych